Hírek

2023. szeptember 7.

A kutatócsoportunk három tagja részt vett a nagybányai VI. International Conference on Onomastics konferencián, melyen az alábbi előadások hangzottak el:

Homoki-Mozga Evelin: Name borrowing and name adaptation in the historical systems of personal names.
Kovács Éva: The Relationship Between Early Microtoponyms and Settlement Names.
Szőke Melinda: The use of Latin names and their absence in early medieval charters.

2023. április 14.

Kutatócsoportunk négy tagja meghívott előadóként vett részt a Szentendrén 2023. április 13-15. között Árpád népe. A magyar honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei címmel a Magyar Nemzeti Múzeum és a Ferenczy Múzeumi Centrum által megrendezett régészeti–történettudományi konferencián.

A Vásáry István akadémikus által vezetett A honfoglalás korának legújabb nyelvészeti kutatásai és annak további irányai című szekcióban az alábbi előadások hangzottak el:
Hoffmann István: Helynév-rekonstrukció és a helynevek kronológiai rétegei
Tóth Valéria: Anonymus és a történet személynév-rekonstrukció
Rácz Anita: Helynévmintázatok régészeti kapcsolatai
Póczos Rita: 11. századi írott források helynévtörténeti vizsgálata.
Az előadásokról készült fotók itt tekinthetők meg.

2023. február 9.

Az MTA II. Filozófiai és Történettudományi Osztálya 2023. február 9-én az Akadémia székházában könyvbemutatót tartott, amelyen Nógrády Árpád Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza: Sáros vármegye című munkáját történettudományi oldalról Zsoldos Attila akadémikus, osztályelnök értékelte, név- és nyelvtörténeti szempontból pedig Hoffmann István akadémikus méltatta. Az általa elmondottak itt olvashatók, a rendezvényről készült fotó itt tekinthető meg.

2022. november 18.

Nagy örömmel és büszkeséggel tudatjuk, hogy kutatócsoportunk vezetőjének, Hoffmann Istvánnak az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Gr. Mikó Imre-emléklapot adományozott jelentős kutatói és tudományszervezői tevékenysége, valamint az EME keretében folyó helynévkutató munka támogatásának elismeréséül.
A díjat 2022. november 18-án, nyújtotta át Bitay Enikő, az EME elnöke és Bogdándi Zsolt, az EME főtitkára A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 21. fórumának megnyitóján.
Az elismeréshez szívből gratulálunk!
Az eseményről további részleteket itt olvashat.

2022. október 26.

Kutatócsoportunk tagja, Tóth Valéria 2022. október 26-án "Az Aranybulla 16. századi fordításának helyesírása" címmel előadást tartott az Országházban megrendezett Aranybulla 800. című tudományos konferencián.


Az eseményről további részleteket itt olvashat.

A konferencia témáját és előadásait ismertető videó ide kattintva tekinthető meg:


2022. szeptember 20.

Elismerés a Tudomány Napján
A DE Bölcsészettudományi Karának a Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett szeptember 20-i eseményén Katona Csilla kolleginánk a kar 2021. évi Petőfi S. János Publikációs Díját vette át, és ez alkalomból megtartotta a „Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban” című előadását. Sok szeretettel gratulálunk!
Az eseményről további részleteket itt olvashat.

2022. június 15–18.

XV. Helynévtörténeti szeminárium
A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtani tagozata, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a DE-MTA Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport 2022. június 15–18. között, Síkfőkúton rendezte meg a XIV. helynévtörténeti szemináriumot.
A kutatócsoport munkatársai előadást tartottak a konferencián.

Kovács Éva: Vizek a természeti környezetre utaló településnevekben.
Póczos Rita: A Pannonhalmi apátság alapítólevelének nyelvtörténeti forrásértékéről.
Szőke Melinda: A hamis oklevelek helynévtöréneti forrásértékének meghatározásáról.

2022. május 19–20.

5. Partium-konferencia. Globális kihívások, regionális válaszok Kelet-Közép-Európában a poszt-Covid időszakban.
A Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) 2022. május 19–20. között, Nagyváradon rendezte meg az 5. Partium-konfereciát.
Rácz Anita,a kutatócsoport tudományos munkatársa előadást tartott a konferencián.

Rácz Anita: Helynévtörténeti adalékok Bihar vármegye korai településtörténetéhez.

2021. november 30.

Nagy örömmel és büszkeséggel tudatjuk, hogy a DE BTK Petőfi S. János Publikációs Díját a kuratórium az idén Katona Csillának, a kutatócsoport tudományos munkatársának ítélte oda a "Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban" (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020. 201 lap) című munkája alapján. A díjazottnak szívből gratulálunk! Az indoklás itt olvasható

2021. november 17.

Őszinte örömmel és büszkeséggel tudatjuk, hogy E. Nagy Katalin, a kutatócsoportunk tudományos segédmunkatársa, a „Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében” címmel 2021. februárjában megvédett PhD disszertációjával elnyerte a Debreceni Egyetem idei „Az év doktori értekezése” díját. A díjazottnak szeretettel gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!

2021. november 20.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2021. november 25-én 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében, ahol a kutatócsoport tudományos munkatársa, Kovács Éva fog előadást tartani A természeti környezetre utaló településnevek általános kérdéseiről. címmel.

2020. szeptember 28.

Nagy-nagy örömmel és büszkeséggel tudatjuk, hogy kutatócsoportunk vezetője, Hoffmann István 2020. szeptember 28-án a Magyar Tudományos Akadémián megtartotta akadémiai székfoglaló előadását.
Őszintén és szívből gratulálunk!

Az előadás címe:
Adat és elmélet a Kárpát-medence korai ómagyar kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában

Kiss Jenő laudációja itt olvasható

Képek Hoffmann István székfoglaló előadásáról


2020. szeptember 1.

Szőke Melinda, a kutatócsoport tudományos munkatársa elnyerte az OTKA
Posztdoktori Kiválósági Program hároméves támogatását.


XXVII. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) online konferencia

A Nemzetközi Névtudományi Társaság (ICOS) XXV. kongresszusán (Krakkó, 2021. augusztus 23–27.) a kutatócsoport munkatársai előadást tartottak.

Kovács Éva. Structural considerations concerning settlement names referring to the natural environment. Elhangzott a XXVII. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) online konfe­rencián. Krakkó, 2021. augusztus 23–27.

Póczos Rita Die Neubewertung der Orstnamen im Karpatenbecken im 11. Jahrhundert. Elhangzott a XXVII. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) konferencián. Krakkó (online), 2021. augusztus 22–27.

Szőke Melinda. Chronological layers of the Founding Charter of the Abbey of Pécsvárad. Elhangzott a XXVII. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) konferencián. Krakkó (online), 2021. augusztus 22–27.

Tóth Valéria. The source value of toponyms in history Elhangzott a XXVII. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) konferencián. Krakkó (online), 2021. augusztus 22–27.

2020. július 1.

2020. július 1-jén Hoffmann Istvánt a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának tagjává választották.

2020. február 26.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 2020. február 26-án megtartotta éves közgyűlését, amelyen a kutatócsoport vezetője, Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült. Ez a díj az MTA DAB kiemelt díja, amely hosszú időn át magas színvonalon végzett tudományos tevékenység elismeréseként adományozható. A díjazott A helynév mint tudományos forrás címmel tartott előadást. Az elismeréshez sok szeretettel gratulálunk!

2019. december 10.

2019. december 10-én Hoffmann István a DE BTK újonnan megválasztott akadémikusaként a Magyar Tudomány Ünnepe kari rendezvényén Megismerhetők-e a Kárpát-medence XI. századi nyelvi viszonyai címmel előadást tartott.

2019. szeptember 26–28.
Az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport workshopja
Program


2019. szeptember 19.

Katona Csilla, a kutatócsoport tudományos segédmunkatársa A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban című doktori értekezésével PhD fokozatot szerzett.

2019. június 19–22.

XIV. Helynévtörténeti szeminárium
A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtani tagozata, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a DE-MTA Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport 2019. június 19–22. között, Síkfőkúton rendezi meg a XIV. helynévtörténeti szemináriumot.
Program


2019. május 24.

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 2019. május 20-án könyvbemutatót rendezett, amelyen a bemutatott könyvek között szerepelt Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria Régi magyar helynévadás c. munkája is.
További részletek itt.


2019. május 7.

2019. május 7-én Hoffmann Istvánt, a kutatócsoport vezetőjét a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották.

2018. december 20.

A kutatócsoport munkatársai, Hoffmann István, Rácz Anita és Tóth Valéria History of Hungarian Toponyms c. könyvükért (Hamburg, Buske, 2017) a Debreceni Egyetem Publikációs díjában részesültek.

2018. december 20.

E. Nagy Katalin, a kutatócsoport tudományos segédmunkatársa az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”-ban részesült.


2018. november 7.

Ditrói Eszter, a kutatócsoport tudományos munkatársa Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata című munkájáért Petőfi S. János Publikációs Díjban részesült.

2018. október 17.

Kovács Éva és Szőke Melinda, a kutatócsoport tudományos munkatársai előadást tartottak a Szegeden megrendezett A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. c. konferencián (Szeged, 2018. október 17–18.).

Kovács Éva: Adalékok a tővégi magánhangzók problematikájához
Szőke Melinda: Adalékok a Bakonybéli alapítólevél nyelvtörténeti forrásértékéhez.

2018. szeptember 27–29.

Az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport workshopja
Program


2018. szeptember 1.

Katona Csilla, a kutatócsoport tudományos segédmunkatársa az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjban részesült.


2018. június 20–22.

XIII. Helynévtörténeti szeminárium
A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtani tagozata, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a DE-MTA Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport 2018. június 20–22. között, Síkfőkúton rendezi meg a XIII. helynévtörténeti szemináriumot.
Program


2018. május 11.

Kovács Éva és Szőke Melinda, a kutatócsoport tudományos munkatársai május 11-én előadást tartottak a Rigában megrendezett International Scientific Conference ’Onomastic Investigations’ c. konferencián (Riga, 2018. május 10–12.).

Kovács Éva: The Role of Historical Toponyms in Onomastics
Szőke Melinda: Different aspects for the assessment of the source value of toponyms found in non-authentic charters

2018. február 28.

Az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottsága elnökévé választotta Tóth Valériát.
A bizottságnak tagja lett Hoffmann István és Rácz Anita.

2017. november 28.

Kovács Éva, a kutatócsoport tudományos munkatársa A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás című munkájáért Petőfi S. János Publikációs Díjban részesült.

2017. november 28.

A kutatócsoport két tagját, Tóth Valériát és Hoffmann Istvánt beválasztották az MTA Nyelvtudományi Bizottságába. Hoffmann Istvánt megválasztották a bizottság alelnökének is.

2017. október 1.

Tóth Valéria a Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskola vezetője lett.

2017. szeptember 1.

Az MTE–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport társrendezője volt a Nemzetközi Névtudományi Társaság (ICOS) XXVIth Congresss of Onomastic Sciences c. kongresszusának. A rendezvény honlapja itt érhető el: ICOS 2017

2017. október 5.

Kovács Éva, a kutatócsoport tudományos munkatársa az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” -ban részesült.

2017. május 31.—június 2.

XII. Helynévtörténeti szeminárium

A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtani tagozata, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a DE-MTA Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport 2016. május 31.–június 2. között (szerda–péntek), Síkfőkúton rendezi meg a
XII. helynévtörténeti szemináriumot.
Program

2017. április 19.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2017. április 20-án 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében, ahol a kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Mozga Evelin fog előadást tartani A Tihanyi összeírás jövevényszemély neveiről címmel.

2017. március 29.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2017. március 30-án 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében, ahol a kutatócsoport tudományos munkatársa, Kovács Éva fog előadást tartani A Százdi alapítólevél mint nyelvi emlék címmel.

2017. február 8.

Szőke Melindát, a kutatócsoport tudományos munkatársát a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Ifjúsági Díjban részesítette.
A Debreceni Egyetem sajtóirodájának tudosítását az eseményről itt olvashatják.
Az eseményről készült képeket itt láthatják.

2016. november 27.

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport, az MTA Debreceni Területi Bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága könyvbemutatót rendezett 2016. november 24-én. A Debreceni Egyetem sajtóirodájának Amiről a személy- és helynevek mesélnek című tudósítását az eseményről, illetve az ott készült képeket ezen a linken tekinthetik meg az érdeklődők.

2016. november 22.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2016. november 24. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Katona Csilla: A kétnyíltszótagos tendencia — fonetikai-fonológiai háttéren című előadására.
Az előadás után könyvbemutató is várja az érdeklődőket.

2016. november 19.

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport, az MTA Debreceni Területi Bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága

2016. november 24-én (csütörtök) 15.00 órakor könyvbemutatót rendez.

A bemutatandó könyvek:
Rácz Anita, Etnonimák a régi magyar településnevekben. Debrecen, 2016.
Tóth Valéria, Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. Debrecen, 2016.

Köszöntőt mond Dr. Maticsák Sándor, egyetemi docens.
A könyveket bemutatja Dr. Hoffmann István, egyetemi tanár.
Az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport munkájának jövőbeli terveit ismerteti Dr. Tóth Valéria, egyetemi tanár.

A rendezvény helyszíne: Magyar Nyelvtudományi Intézet könyvtára (főépület, III. em. 340/2.)

Minden érdeklődőt szeretett várunk!

Meghívó

2016. szeptember 26.
Az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja "Névtörténet — nyelvtörténet — társadalomtörténet" címmel 2016. szeptember 29–30-án workshopot rendez a Debreceni Egyetem Soó Rezső Kutatóházában, Síkfőkúton.
A találkozó programja itt tekinthető meg.

2016. május 25-27.

XI. Helynévtörténeti szeminárium

A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtani tagozata, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a DE-MTA Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport 2016. május 25–27. között (szerda–péntek), Síkfőkúton rendezi meg a
XI. helynévtörténeti szemináriumot.
Program

2016. április 6.

Meghívó

A Kertész László Városi Könvytár és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
szeretettel várja az április 6-án 16.30-kor kezdődő
Hajdú Bihar megye helynevei 1.
A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei

című könyv, valamint a Magyar Nemzeti Helynévtár online adatbázis bemutatójára.
A részletekért kattintson ide!

2016. április 18. 15.00 (Téglás)

Mozga Evelin: Téglás helynevei. A Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei c. kötet bemutatása és a Magyar Nemzeti Helynévtár interaktív bemutatása.

2016. április 1.

Kovács Éva, a kutatócsoport tudományos munkatársa, illetve Katona Csilla, a kutatócsoport tudományos segédmunkatársa április 27-én előadást tartanak a Szegeden megrendezett A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. c. konferencián.

Kovács Éva: Korai oklevelek szerepe a nyelv-és névtörténeti vizsgálatokban. Katona Csilla: A szótagszerkezetet érintő változási folyamatok mozgatórugói.

2016. január 29.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya és a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján emlékkonferenciát rendez, melyen a kutatócsoport három tagja, Rácz Anita, Tóth Valéria és Hoffmann István is előadást tart.
A program itt tekinthető meg.

2016. február 11. 16.00 (Hajdúhadház)

Téli Könyvtári Esték: Hajdúhadház helynevei. A Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei c. kötet bemutatása és a Magyar Nemzeti Helynévtár interaktív bemutatása (Mozga Evelin-Tóth Teodóra)

2016. január 15.

Január 15-én dr. Tóth Valéria a Magyar Nyelvtudományi Tanszék docense a Magyar Tudományos Akadémián sikeresen, 92,5%-os eredménnyel megvédte akadémiai doktori értekezését.
Képek

2016. január 15.

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt

TÓTH VALÉRIA

MTA doktora címre benyújtott

„Személynevek és helynevek rendszerkapcsolatai a régi magyar nyelvben”

című értekezésének 2016. január 15-én 10:30 órakor, az MTA Székház Felolvasótermében (1051 Bp., V., Széchenyi István tér 9.) tartandó nyilvános vitájára.

A részletekért kattintson ide!

2015. december 02.

Bába Barbara, a kutatócsoport tudományos munkatársa
előadást tart a 2015. december 2. és 5. között Párizsban megrendezett
XVIIe Colloque d'Onomastique
Noms de lieux, noms de personnes: la questiondes sources
Toponymie urbaine de Paris et de sa banlieue konferencián
A special area of the use of geographical common names: the medieval deep-writing practice címmel.
Képek

Ditrói Eszter, a kutatócsoport tudományos segédmunkatársa előadást tart a 2015. december 2. és 3. között megrendezett Interdiszciplinaritás a régiókutatásban 6. Nemzetközi konferencián Vas és Zala megyei névföldrajzi térképlapok statisztikai alapú összevetése címmel.

2015. november 25.

A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága,
az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport, valamint
a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke
2015. november 25-én 15.00 órakor
könyvbemutatót rendez.

Program:

Mozga Evelin–Tóth Teodóra tudományos segédmunkatárs (MTA–DE): A Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei c. kötet bemutatása
Helyszín: Földi János Könyvtár, Hajdúhadház, dr. Földi János u. 8.

2015. november 17.

Bába Barbara, a kutatócsoport tudományos munkatársa
2015. november 17-én előadást tart A földrajzi köznevek névformáns szerepe a korai ómagyar korban címmel a Magyar nyelvi szakosztály Névtani tagozatának ülésén.

2015. november 16.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2015. évi őszi felolvasó ülésére

2015. november 19 (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Tóth Valéria:
A nyelvi és etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpát-medencében 1.

2015. november 11.

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Ditrói Eszter
Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata
(A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben)
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára

A részletekért kattintson ide!

2015. november 09.

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete, az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja, valamint a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Szakbizottsága a magyar nyelv napja alkalmából
2015. november 12-én
Szavaink világa címmel rendezvényt tart.

A részletekért kattintson ide!

2015. október 07.

Helynevek a Kárpát-medencében
A Hajdú-Bihar megye helynevei 1. című könyv és a Magyar Nemzeti Helynévtár online adatbázis bemutatója
Meghívó a rendezvényre
További információk a könyvről
Hoffmann István szakmai bevezetője
Bába Barbara prezentációja
Tóth Valéria prezentációja
Videó
Filmfelvétel a rendezvényről

2015. szeptember 30.

Műhelytalálkozó
A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja 2015. október 1–3-án nyelv- és névtörténeti műhelytalálkozót rendez az egyetem Soó Rezső kutatóházában, Síkfőkúton.
A műhelytalálkozó programja itt olvasható.
A műhelytalálkozó résztvevőinek közös szándéknyilatkozatát itt olvashatják.

2015. szeptember 30.

Ditrói Eszter, a kutatócsoport tudományos segédmunkatársa summa cum laude minősítéssel letette doktori szigorlatát.
A részletekért kattintson ide.

2015. szeptember 30.

A IIIrd International Conference of Onomastics — Name and Naming, Conventional and Unconventional in Onomastics c. konferencán (Baia Mare, 2015. szeptember 1–3.) a kutatócsoport három tagja, Győrffy Erzsébet, Rácz Anita és Tóth Valéria előadással szerepelt. Az előadásaik a következő témakörökben hangzottak el: Győrffy, Erzsébet, The role of the mental map in socio-onomastics; Rácz, Anita, Les pincipauxs types sémantiques et structurels desancies toponymes hongrois; Tóth, Valéria, Cognitive-pragmatic description of the history of the Hungarian anthroponymic system.

2015. szeptember 30.

A XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (XIIth International Congress of Finno Ugric Studies, Oulu, 2015. augusztis 17–21.) személynév-történeti szimpóziumán a kutatócsoport két tagja, Mozga Evelin és Tóth Valéria előadással szerepelt. Az előadásaik a következő témakörökben hangzottak el: Mozga, Evelin, Tools used for creating anthroponyms in the old Hungarian language; Tóth, Valéria, Presentation of the history of the Hungarian system of anthroponyms.
Képek

2015. szeptember 30.

Nyári adatbázis-építő tábor hallgatókkal, 2015.

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Műhely az egyetemi belső kutatási pályázat, valamint a DETEP támogatásával 2015. július 20. és július 31. között nyári adatbázis-építő tábort szervezett. A táborban 17 egyetemi hallgató (Barta Brigitta, Bodnár Noémi, Debreczeni Réka, Farkas Fanni, Jónás Vivien, Juhász Tibor, Kovács Csilla, Molnár Richárd, Somogyi Noémi, Szabó Dóra, Szemák Éva, Szenka Dóra, Szolyka Hajnalka és Vékony Vivien) és PhD-hallgató (Bátori István, Nagy Máté András, Szilágyi-Varga Zsuzsa), valamint 3 koordinátori feladatokkal megbízott PhD-hallgató (Katona Csilla, Kazamér Éva, E. Nagy Katalin) vett részt. A hallgatók kétféle nyelvi adatbázis munkálataiba kapcsolódtak be. A Magyar Digitális Helynévtárral összefüggésben megkezdtük a már meglévő rekordok nyelvi elemzését előbb a nevek névszerkezeti tagolását, majd a szemantikai és a lexikális-morfológiai elemzését elvégezve. Az előbbi munkafázison Baranya, Tolna és Somogy megyék 313 települése esett át, összesen 122.314 rekordnyi nyelvi adat. A szemantikai és a lexikális elemzést ezen belül szűkebb nyelvi anyagon végeztük el: Baranya megyéből 68 település névanyagán, azaz összesen 27.711 rekodot egészítve ki ezzel az elemzési szemponttal. A hallgatók közül néhányan egy korai ómagyar kori hang- és helyesírás-történeti adatbázis építésén dolgoztak, amelynek előzményeként a tábor előtt már rendelkezésünkre állt közel 6000 rekordnyi adat. A táborban ez az állomány további közel 11.000 rekorddal bővült, s ennek eredményeképpen jelenleg a hang- és helyesírás-történeti adatbázis közel 17.000 rekordnyi nyelvi adat teljes körű elemzését tartalmazza.
Képek

2015. május 20-22.

X. Helynévtörténeti szeminárium

A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtani tagozata, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a DE-MTA Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport 2015. május 20–22. között (szerda–péntek), Síkfőkúton rendezi meg a (jubileumi számhoz ért)
X. helynévtörténeti szemináriumot.
Program

2015. május 18.
Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus, a kutatócsoport tudományos munkatársa május 11-én sikeresen megtartotta habilitációs előadásait. A DE Bölcsészettudományi Területi Tudományos és Habilitációs Bizottság 100%-os szavazati aránnyal ítélte meg számára a habilitált címet.

2015. május 18.
A Debreceni Egyetem belső kutatási pályázatán támogatást nyert el dr. Tóth Valéria egyetemi docens, a kutatócsoport tudományos főmunkatársa.

2015. május 18.
A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Ditrói Eszter
Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata
című PhD-értekezésének munkahelyi vitájára
Meghívó

2015. május 11.
Dr. Rácz Anita
adjunktus, a kutatócsoport tudományos munkatársa
Debreceni Egyetem

2015. május 11-én (hétfőn)
tartja habilitációs előadásait
nyelvtudomány tudományágban,
a Debreceni Egyetemen
Meghívó

2014. október 8-9.
Az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja a DE Magyar Nyelvtudományi Intézetével közösen a Debreceni Egyetem BTK A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században címmel megrendezett centenáriumi szimpóziuma keretében Nyelvi örökség – digitális archiválás – interdiszciplinaritás témában tudományos ülésszakot szervezett.
Az ülésszak programja
Fényképek a konferenciáról

2014. augusztus 25-29.
A Nemzetközi Névtudományi Társaság (ICOS) XXV. kongresszusán (Glasgow, 2014. augusztus 25–29) előadást tartott tanszékünk négy oktatója: Győrffy Erzsébet, Rácz Anita, Reszegi Katalin és Tóth Valéria. A kongresszuson a következő, 2017-ben megtartandó tanácskozás rendezésének jogát tanszékünknek ítélték oda az alábbi pályázati anyag alapján:
http://www.icosweb.net/index.php/Current_news/items/bid-for-icos-xxvi.html
Ugyanitt Tóth Valériát a társaság vezető testületébe is beválasztották.
A konferencia részletes programja.
Fényképek a konferenciáról.

2014. május 28–31.
A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciája, Síkfőkút.
A konferencia részletes programja.
Fényképek a konferenciáról.

2013. november 30.
Doktoravató ünnepség a Debreceni Egyetemen.
Kutatócsoportunk három tagja – Gacsályi-Bába Barbara, Kovács Éva és Köteles-Szőke Melinda – szerzett doktori (PhD) fokozatot.
Fényképek az eseményről.

2013. október 24.
Szakmai beszámoló a Trends in toponymy 6. nemzetközi névtani konferenciáról.
Fényképek a beszámolóról.

2013. október 7–10.
Trends in Toponymy 6. nemzetközi névtani konferencia, Heidelberg.
A konferencia részletes programja.
Fényképek a konferenciáról.
Dr. Gacsályi-Bába Barbara előadása.
Dr. Győrffy Erzsébet előadása.
Dr. Kovács Éva előadása.
Dr. Reszegi Katalin előadása.

2013. október 3–4.
A DENyDI magyar nyelvészeti alprogramjának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciája, Síkfőkút.
A konferencia részletes programja.
Fényképek a konferenciáról.

2013. szeptember 25.
Köteles-Szőke Melinda doktori védése
Köteles-Szőke Melinda, A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához). Debrecen, 2013. Doktori értekezés. Kézirat. Témavezető: dr. Tóth Valéria.

2013. szeptember 13.
Gacsályi-Bába Barbara doktori védése.
Gacsályi-Bába Barbara, Vizsgálatok a földrajzi köznevek története köréből. Debrecen, 2013. Doktori értekezés. Kézirat. Témavezető: dr. Tóth Valéria.

2013. július 1.
Kovács Éva doktori védése.
Kovács Éva, A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 2013. Doktori értekezés. Kézirat. Témavezető: dr. Rácz Anita.

2013. július 1.
A Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport alakuló ülése.