Dr. Köteles-Szőke Melinda


tudományos munkatárs
főépület III. 338/a szoba
22556 (mellék)

mszokem@gmail.com

2007-ben szerzett magyar–latin szakos tanári diplomát a Debreceni Egyetemen. 2007 és 2010 között a magyar nyelvészet doktori alprogram nappali tagozatos hallgatója. 2010 szeptemberétől 2012 júniusáig a Magyar Nyelvtudományi Tanszék tudományos segédmunkatársa, majd az ezt követő évben predoktori ösztöndíjasa. 2013 júliusától tudományos segédmunkatárs, 2014 szeptemberétől pedig tudományos munkatárs az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportban. A PhD-fokozatot 2013-ban szerezte meg.
Kutatási területe: nyelvtörténet, illetve helynévtörténet.

Köteles-Szőke Melinda szakmai életrajza
Köteles-Szőke Melinda szakmai adatlapja
Köteles-Szőke Melinda publikációi
Hivatkozások Köteles-Szőke Melinda műveire