Hoffmann István


tanszékvezető, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
főépület III. 338/b szoba
22522 (mellék)

hoffmann@mnytud.arts.unideb.hu

Fő kutatási területe a helynévtörténet, de foglalkozik a magyar nyelvtörténet és névtan más területeivel is. Több mint száz publikációja, közte tucatnyi önálló és társszerzős könyve jelent meg, az ezekre való független hivatkozások száma meghaladja a félezret. Több sorozatot és folyóiratot is szerkeszt.

Hoffmann István szakmai életrajza
Hoffmann István szakmai adatlapja
Hoffmann István publikácói
Ismertetések és hivatkozások Hoffmann István műveire