Dr. Győrffy Erzsébet


egyetemi adjunktus
főépület III. 340/1 szoba
23098 (mellék)

gyorffy.erzsebet@arts.unideb.hu

2003-ban szerzett magyar–filozófia szakos diplomát a Debreceni Egyetemen. 2003 és 2007 között a névtani doktori alprogram hallgatója. 2006-ban hat hónapot töltött az Uppsalai Egyetemen a Svéd Intézet tudományos ösztöndíjasaként. 2007 márciusától egyetemi tanársegéd. PhD-fokozatot 2009-ben szerzett.
Kutatási területe: történeti névtan.

Győrffy Erzsébet szakmai életrajza
Győrffy Erzsébet szakmai adatlapja
Győrffy Erzsébet publikácói
Ismertetések és hivatkozások Győrffy Erzsébet műveire