E. Nagy Katalin


tudományos munkatárs
főépület III. 340/2 szoba
23088 (mellék)

meszarosnenagykatalin@gmail.com

Pályája: 2012-ben szerzett magyar mesterszakos bölcsész – történeti nyelvészet diplomát a Debreceni Egyetemen. 2012 és 2015 között a DE Nyelvtudományok Doktori Iskola Modern nyelvészet alprogram doktorandusza. 2015 és 2016 között a Magyar Nyelvstratégiai Intézet megbízott munkatársa. 2017 júniusától tudományos segédmunkatárs, 2022-től tudományos munkatárs az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportban. Doktori (PhD) fokozatot 2021 februárjában szerzett. Disszertációjával elnyerte Az év doktori értekezése díjat a Debreceni Egyetemen.
Kutatási területe: névtan, helynév-szociológia.
Oktatás: A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata, Anyanyelvi ismeretek, Beszédtechnika, Bevezetés a helynévkutatásba, Írásgyakorlat, Kommunikációs készségfejlesztés, Magyar helyesírás.

E. Nagy Katalin szakmai életrajza
E. Nagy Katalin szakmai adatlapja
E. Nagy Katalin publikációi
Hivatkozások E. Nagy Katalin műveire