Dr. Tóth Valéria


egyetemi tanár
főépület III. 338/a szoba
22556 (mellék)

vali@mnytud.arts.unideb.hu

Fő kutatási területe a történeti helynévkutatás, de foglalkozik személynév-történeti és általános magyar nyelvtörténeti kérdésekkel is. Több mint hatvan publikációja, közte három önállóan és további négy társszerzőkkel közreadott könyve jelent meg, melyekre a hivatkozások száma meghaladja a félezret. Több folyóiratot szerkeszt.

Tóth Valéria szakmai életrajza
Tóth Valéria szakmai adatlapja
Tóth Valéria publikácói
Ismertetések és hivatkozások Tóth Valéria műveire