Dr. Rácz Anita


egyetemi docens
főépület III. 340/1 szoba
23098 (mellék)

ranita@mnytud.arts.unideb.hu

A magyar nyelvészeten belül szűkebb kutatási köre a magyar nyelvtörténet, illetve a történeti névtan. Korábban a régi Magyarország Bihar vármegyéjének helyneveit kutatta a honfoglalástól 1526/1600-ig, e munka összefoglalásaként jelent meg 2005-ben „A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata”, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó „A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára” című könyve 2007-ben. A tanszéki munkaközösségben folyó nagyobb szabású munkákban, a kutatási körömhöz kapcsolódó pályázatok munkálataiban is közel két évtizede vesz részt. Aktívan közreműködik a „Magyar Névarchívum” nevű elektronikus adatbázis létrehozásában, a „Magyar Névarchívum Kiadványai” című sorozat köteteinek kiadásában, amelynek keretében olyan nagyobb lélegzetű kiadványok is napvilágot láttak, mint a „Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból” első három kötete (1. Abaúj–Csongrád vármegye, 2. Doboka–Győr vármegye, 3. Heves–Küküllő), a „Korai magyar helynévszótár” első kötete, illetve a „Helynévtörténeti tanulmányok” sorozat tizenegy kötete. Szintén részt vesz a Magyar Digitális Helynévtár történeti moduljának létrehozásában. 2013-ban a tanszéken megalakult az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport, amelynek keretein belül 2015-ig alkalmazásban nem álló külső kutatói státusban, 2015. január 1.-jétől tudományos munkatársként tevékenykedik. Újabb kutatásainak célja a Kárpát-medence nép- és törzsnévi eredetű településneveinek monografikus munkában való feldolgozása. Ennek a kutatásnak az eredményeként látott napvilágot 2011-ben az „Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez” című könyve, amelyhez szorosan kapcsolódik legújabb, 2016-ban, könyv alakban is megjelent „Etnonimák a régi magyar településnevekben” című habilitációs munkája.

Rácz Anita szakmai életrajza (PDF)
Rácz Anita szakmai adatlapja (PDF)
Rácz Anita publikációi (PDF)
Ismertetések és hivatkozások Rácz Anita műveire (PDF)