Homoki-Mozga Evelin


tudományos segédmunkatárs
főépület III. 338/a szoba
22556 (mellék)

evelin.mozga@gmail.com

2010-ben szerzett magyar-pedagógia szakos tanári diplomát a Debreceni Egyetemen. 2010 és 2013 között a magyar nyelvészet doktori alprogram hallgatója. 2013 júliusától a MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport tagjaként tudományos segédmunkatársként dolgozik a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken.
Kutatási területe: történeti névtan
Oktatás: Magyar helyesírás, Kommunikációs készségfejlesztés, Beszédtechnika, Anyanyelvi ismeretek.

Homoki-Mozga Evelin szakmai életrajza
Homoki-Mozga Evelin szakmai adatlapja
Homoki-Mozga Evelin publikációi
Hivatkozások Homoki-Mozga Evelin műveire