Dr. Kovács Éva


tudományos munkatárs
főépület III. 338/a szoba
22556 (mellék)

kovacseva84@gmail.com

Pályája: 2007-ben szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát a Debreceni Egyetemen. 2007 és 2011 között a névtani doktori alprogram hallgatója. 2011 szeptemberétől 2012 júniusáig a Magyar Nyelvtudományi Tanszék tudományos segédmunkatársa, majd az ezt követő évben predoktori ösztöndíjasa. 2013 júliusától tudományos segédmunkatárs, majd 2014 áprilisától tudományos munkatárs az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportban. Doktori (PhD) fokozatot 2013-ban szerzett.
Kutatási területe: történeti névtan, magyar nyelvtörténet.
Oktatás: Anyanyelvi ismeretek, Beszédtechnika, Hangtani elemzés, Kommunikációs készségfejlesztési gyakorlat, Magyar helyesírás, Retorikai gyakorlatok, A tanári kommunikáció alapjai.

Kovács Éva szakmai életrajza
Kovács Éva szakmai adatlapja
Kovács Éva publikácói
Hivatkozások Kovács Éva műveire