Dr. Szentgyörgyi Rudolf,


a kutatócsoport külső tagja.

egyetemi tanársegéd
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 234.

szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének tudományszervezési titkára. A Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhely koordinátora. A Magyar Nyelv folyóirat technikai szerkesztője.

Kutatási területe a magyar nyelv története.
Kutatási témái: 1. A korai ómagyar kor görög és latin oklevelei (szórványemlékek). 2. A korai ómagyar kor szövegemlékei. 3. A „Huszita biblia” kódexei. 4. A középmagyar kor hivatali írásbelisége (történeti szociolingvisztikai és dialektológiai kutatások). 5. A nyelvújítás korának szaknyelve. 6. Alkalmazott nyelvtörténet és nyelvjárástan.

Szentgyörgyi Rudolf szakmai életrajza (pdf)
Szentgyörgyi Rudolf publikációi (pdf)