E. Nagy Katalin


tudományos segédmunkatárs
főépület III. 340/2 szoba
23088 (mellék)

meszarosnenagykatalin@gmail.com

Pályája: 2012-ben szerzett magyar mesterszakos bölcsész – történeti nyelvészet diplomát a Debreceni Egyetemen. 2012 és 2015 között a DE Nyelvtudományok Doktori Iskola Modern nyelvészet alprogram doktorandusza. 2015 és 2016 között a Magyar Nyelvstratégiai Intézet megbízott munkatársa. 2017. júniusától tudományos segédmunkatárs az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportban.
Kutatási területe: névtan, helynév-szociológia.
Oktatás: Anyanyelvi ismeretek, Beszédtechnika, Írásgyakorlat, Kommunikációs ismeretek, Kommunikációs készségfejlesztés, Magyar helyesírás, A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata.

E. Nagy Katalin szakmai életrajza
E. Nagy Katalin szakmai adatlapja
E. Nagy Katalin publikációi
Hivatkozások E. Nagy Katalin műveire