Dr. Ditrói Eszter


tudományos munkatárs
főépület III. 338/a szoba
22556 (mellék)

eszter.ditroi@gmail.com

2009-ben szerzett magyar-néprajz szakos diplomát a Debreceni Egyetemen. 2009-től a modern nyelvészet alprogram PhD-hallgatója volt, 2011-ben tanársegéd, majd 2013-től tudományos segédmunkatárs a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken. A Magyar Digitális Helynévtár munkálataiban részt vesz, feladata a térképek georeferálása és digitalizálása.
Kutatási területe: névtan

Ditrói Eszter szakmai életrajza
Ditrói Eszter szakmai adatlapja
Ditrói Eszter publikációi
Hivatkozások Ditrói Eszter műveire